Eesti English Русский
Otsi

Sisukord

PURILA FACEBOOKIS
          
 
Kodulehega ning külaeluga seotud küsimused, mured, ettepanekud, või sul on pilte mida võime jagada ->võta julgelt ühendust järgneval viisil: info@purila.eu ; läbi meie Purila facebooki lehe 
 

EV100 PURILAShttps://www.ev100.ee/et/purilale-eesti-koduleht
Meie uus koduleht valmib: www.purila.ee

 
Petitsioon Härgla lubjakivikarjääri vastuhttp://petitsioon.ee/oleme-vastu-hargla-lubjakivikarjaarile
 

ETTEVAATUST! Palume olla eriti ettevaatlikud liigeldes Purila-Türi maanteel Kuku ja Purila külade aladel (eriti halva nähtavuse korral)! Teele võivad ette joosta veised! Koheselt teavitada 112
 
Lisainfoks:

Vastus PRIAlt teemale "Hulkuvad veised Purilas": "Palume pöörduda Politsei- ja Piirivalveameti poole, kellel on pädevus reageerida eesmärgiga tagada avalik kord. Politsei- ja Piirivalveametil on nn edasilükkamatu pädevus ehk õigus kohaldada edasilükkamatuid meetmeid avaliku korra tagamiseks. Politsei- ja Piirivalveamet teavitab omakorda viivitamata asutusi, kelle pädevuses on olukorra lahendamisega edasi tegeleda."

Vastus Raplamaa Veterinaarkeskuselt teemale "Hulkuvad veised Purilas": "Kirja ühes osas avaldate arvamust, et loomade karjatamine pole politsei rida. Jah, see on tõesti nii, aga olukorra fikseerimine, kahjude tuvastamine ja avaliku korra kaitsmine küll, seega soovitan järgmiste juhtumite puhul kindlasti pöörduda politsei poole. See on põhjendatud ka seetõttu, et kodaniku kaebus võib-olla nn. sõna-sõna vastu ja tõendusmaterjalid võivad olla ebapiisavad. Kui aga rikkumise tõendab politsei, on see tugev argument rikkuja vastutusele võtmiseks. Samuti tuleb politseile teada anda vaimse ahistamise juhtumitest." 

 
PURILA KÜLA KORRALDAS 20.08.17 juba teist korda RÖA KÜLA MURU- JA SPORDIMÄNGUD

Suured kummardused: Kaisa Koolma, Malvi Kapstas, Kairi Kaadu, Roomet Nuhkat, Alvar Kaadu, Hengo Liiv, Karl Pärn ning kõigile kes kohal olid, neile kes kaasa elasid ja neile kes kodus ootasid. 

MTÜ PURILA, Raplamaa, Rapla vald, Purila küla, Orava maja, 79602

SWED: EE642200221044492314

info@purila.eu
Koduleht Elitec'st